estatesahelaftab

شرايط قانوني سرمايه گذاري در اسپانيا : پرداخت اجاره بها

شرايط قانوني سرمايه گذاري در اسپانيا

پرداخت اجاره بها

براي ميزان پيش پرداخت و هزينه اجاره طرفين بايد با هم به توافق برسند واگر هيچ توافي در بين نباشد صاحبخانه است كه ميزان اجاره را براي هر سال تعيين مي كند و درصدي نيز مي تواند به  عنوان اضافه درصد ساليانه براي اجاره تعريف شود. ماليات بر ارزش افزوده نيز به اين موضوع بستگي دارد كه ملك مورد اجاره مسكوني و يا شركتي است.

طول مدت اجاره نامه و امنيت پرداخت ها

قوانين مربوط به اجراه نامه به منظور ارتقا بازار كار و سهولت استفاده  و همچنين امنيت بيشتر براي صاحبين املاك به مدت سه سال كاهش داده شده است.همچنين حداقل مدت اجاره براي مكان هاي تجاري و شركت ها 5 ساله در نظر گرفته شده است. اين مدت در هر زمان مي تواند براي دوره هاي بعدي نيز تمديد شود مگر اينكه هر كدام از طرفين خواهان ادامه اين شرايط نباشد.

صاحب خانه حق دارد در صورت خسارت به ملك و يا اموال خود از مبغ پيش پرداخت هزينه خسارت را كسر نمايد.

البته لازم به ذكر است در بدو ورود وام به ايرانيان تعلق نمي گيرد.

براي  مطالعه ادامه مطلب به صفحه اقامت اسپانيا در سايت گردشگري سياحتگران ساحل آفتاب مراجعه فرماييد و همچنين براي اطلاعات بيشتر با كارشناسان و متخصصين ساحل آفتاب تماس بگيريد .

estate.sahelaftab.com
02188656892

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۱:۲۳:۵۸ توسط:estatesahelaftab موضوع:

شرايط قانوني سرمايه گذاري در اسپانيا ديگر تكنيك هاي تامين مالي املاك و مستغلات

شرايط قانوني سرمايه گذاري در اسپانيا

ديگر تكنيك هاي تامين مالي املاك و مستغلات

ايا از اوراق بهادار ، ضمانت هاي فروش و اوراق ملكي  و ساير اسناد اعتباري ديگر هم مي توان براي تامين مالي املاك و مستغلات بهره برد يا خير؟

فروش و عودت املاك نيز يكي ديگر از روش هاي تامين مالي املاك مي باشد . اين روش را برخي از بانك ها و موسسات مالي اسپانيا انجام مي دهند و در همه جا مرسوم نيست.  اين موسسات از طريق فروش دفاتر خود به مشتريان خود سرمايه گذاري مي كنند  و سپس انها را دوباره در صورت عدم تامين مالي بازمي گردانند. با اين روش موسسات بودجه خود را افزايش مي دهند و مشتريان تنها سود خاصل از مشاركت خود را دريافت مي كنند. در واقع اين روش يك نوع روش مشاركتي به شرط تمليك در صورت موفقيت براي پرداخت اقساط است.

اجاره املاك و مستغلات

مذاكره و عقد اجاره نامه

مفاد قرارداد اجراه نامه مي تواند به صورت كلي ازادانه تنظيم شود. با اين وجود قانون املاك و مستغلات اسپانيا برخي از شرايط مورد نياز براي يك اجاره نامه مانند مدت اجراه نامه و تضمين ها را تعيين نموده است.

اجاره مي تواند در دفاتر اسناد رسمي و يا بصو ت خصوصي بين طرفين منعقد شود ولي بهتر است رسمي شود. براي اين منظور بايد هر  يك از طرفين شرط نمايد كه اجاره نامه در دفاتر رسمي به ثبت برسد. در صورت ثبت قرارداد اجاره در دفاتر رسمي مواردي مشمول اين قرارداد مي شود مانند اينكه در صورت بروز خسارت ميزان خسارت از مبلغ وديعه و پيش پرداخت كسر خواهد شد.

 

براي  مطالعه ادامه مطلب به صفحه اقامت اسپانيا در سايت گردشگري سياحتگران ساحل آفتاب مراجعه فرماييد و همچنين براي اطلاعات بيشتر با كارشناسان و متخصصين ساحل آفتاب تماس بگيريد .

estate.sahelaftab.com
02188656892

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۲:۰۳:۱۲ توسط:estatesahelaftab موضوع:

شرايط قانوني سرمايه گذاري در اسپانيا امور مالي املاك و مستغلات

شرايط قانوني سرمايه گذاري در اسپانيا

امور مالي املاك و مستغلات

  وام هاي مطمئني كه به املاك و مستغلات تعلق مي گيرد

معمولا موسسات مالي و بانك ها بسته به ميزان سرمايه و بودجه افراد به انها وام مي دهند. وام هاي مسكن نيز بر اساس ائين نامه ها و اسناد رسمي ملك ارائه مي شوند و اين اسناد بايد به نام فرد وام گيرنده در دفاتر اسناد رسمي ثبت شده باشند. پس از ثبت زمين در دفاتر اسناد رسمي وام مسكن در اولويت خود صاحب ملك كه سند به نام اوست قرار دارد تا اشخاص ثالث ديگر . افرادي كه خواهان داشتن ملك هستند مي توانند ابتدا ملك را به نام بزنند و سپس براي وام ان اقدام نمايند. 

بانك ها و موسسات مالي ارائه دهنده وام امنيت پول پرداختي خود را از طريق فرايند هاي قانوني خاصي  كه مالكيت ملك را در صورت عدم بازپرداخت اقساط به انها مي دهد ايجاد مي كنند. مبلغ وام دريافتي در صورت فروش ملك بصورت اولويت براي انتقال ملك از قيمت زمين بايد تسويه گردد.

وام دهندگان به منظور ضمانت وام مسكن خود مواردي را به طور فزاينده اي به اسناد مورد درخواست خود اضافه مي كنند. از جمله مدارك مورد نياز بانك ها و موسسات مالي براي اعطا وام مي توان به موارد زير اشاره نمود:

 • وام گيرندگان بايد بيمه نامه مسئوليت مدني را به عنوان ضمانت وام در اختيار بانك قرار دهند
 • اسناد مسكن و يا موارد مالي ديگري كه موضوع وام نيست به عنوان ضمانت در اختيار بانك قرار مي گيرند( مانند اموال غير منقول سپرده شده در بانك ها)
 • دريافت تضمين هاي شخصي از وام گيرنده
 • تعهدات بيشتر از دارايي هاي يك فرد در بيمه و يا وجوهي كه در موسسات مالي دارد.

وام هاي دريافتي مسكن نمي توانند به مصارف ديگر مانند مصارف محيط زيستي برسند. اگر وام گيرنده دچار ورشكستگي شود از روش جايگزين تعريف شده براي جبران خسارت استفاده مي شود. هر وام مسكن اعطايي يك ارزيابي ارزش مسكن را خواهد داشت. بنابر اين در صورتيكه وام گيرنده ورشكست شود و يا نتواند اقساط وام را پرداخت نمايند بانك پس از فرجه قانوني اموال و اسناد ملك را در حراج عمومي به نام بانك واگذار خواهد كرد.

قيمت ملكي كه در زمان حراج به فروش مي رود بسته به ارزيابي ارزش ملك دارد كه در زمان امضا قرار داد وام تعريف شده است.  اين ارزش در واقع نوعي تضمين براي هر دو طرف مي باشد.  براي درصد هاي قيمت پايين تر از ارزش واقعي ملك نمي توان دارايي را در حراج فروخت و طبق قانون نبايد اين دارايي حراج شود. اين موضوع بسته به مكان، شرايط و ساير موارد ديگر دارد .

برخي از پرداخت وام ها براي پروژه هاي ساختماني با حق دريافت درامد و سود از درامد حاصل از پروژه تضمين مي شود.اين نوع ضمانت اغلب در پروژه هاي مربوط به انرژي هاي تجديد پذير اتفاق مي افتد. به عنوان مثال براي احداق مزارع بادي و باغ هاي خورشيدي ، زيست توده و …

 

براي  مطالعه ادامه مطلب به صفحه اقامت اسپانيا در سايت گردشگري سياحتگران ساحل آفتاب مراجعه فرماييد و همچنين براي اطلاعات بيشتر با كارشناسان و متخصصين ساحل آفتاب تماس بگيريد .

estate.sahelaftab.com
02188656892


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۷:۰۳:۴۱ توسط:estatesahelaftab موضوع:

شرايط قانوني سرمايه گذاري در اسپانيا:

شرايط قانوني سرمايه گذاري در اسپانيا

سلسه مراتب تكميل قرارداد

براي عقد قرارداد املاك و مستغلات چه مدارك و تداركاتي نياز است؟ چگونه تغيير نام مالك صورت مي گيرد و اينكه الزماتي كه بايد در قرار داد ديده شود چيست؟

در اسپانيا براي نقل و انتقال اموال رسمي و منقول بايد قوانين و مقررات خاصي رعايت شود. اين نقل و انتقال توسط شركت هاي معاملاتي انجام مي شود و شعار آنها پرداخت پول نقد در ازا كليد ملك مي باشد.نقل و انتقال اموال تا زماني كه نياز به ثبت سند براي ملك باشد افراد شخص ثالث را تحت تاثير قرار نمي دهد. انتقال سند بايد در مراجع اسناد رسمي انجام شود . سند بايد در اسناد رسمي ثبت شود.

دفتر اسناد رسمي بايد هويت شاهدان و حاضرين و مدارك مالكيت و گواهينامه ها و اسناد مرتبط با زمين را كه نشان مي دهد تمامي تعهدات مالي و مالياتي زمين انجام شده دريافت نمايد.

مسائل مربوط به تغييرات شرايط آب و هوايي

دولت اسپانيا مقررات خاصي براي سيستم مالياتي خود به منظور رعايت الزامات ملي و اتحاديه اروپا براي كاهش گاز هاي گلخانه هاي منظور كرده است. اين اقدامات عبارتند از:

 • برقراري ماليت هاي زيست محيطي براي جلوگيري از استفاده از سوخت هاي فسيلي
 • ايجاد انگيزه هاي مالياتي براي تشويق ايجاد پروژه هاي سودمند براي محيط زيست.
 • الزام براي دريافت گواهينامه هاي مصرف بهينه انرژي در ساختمان هاي نو ساز .

اما اينكه ايا قوانين مربوط به رعايت شرايط محيط زيستي و رعايت مصرف انرژي در قرارداد ها اورده مي شود يا خير  تنها خريدار يا اجاره كننده ملك موظف است گواهينامه هاي مصرف بهينه انرژي ساختمان را از مالك قبلي دريافت و ملاحظه نمايد. اما اينكه در قرار داد اين موضوعات اورده شود كاري غير مرسوم است و نيازي به اين كار نيست.

 

براي  مطالعه ادامه مطلب به صفحه اقامت اسپانيا در سايت گردشگري سياحتگران ساحل آفتاب مراجعه فرماييد و همچنين براي اطلاعات بيشتر با كارشناسان و متخصصين ساحل آفتاب تماس بگيريد .

estate.sahelaftab.com
02188656892

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۴۵:۵۱ توسط:estatesahelaftab موضوع:

شرايط قانوني سرمايه گذاري در اسپانيا فروش:: املاك و مستغلات

شرايط قانوني سرمايه گذاري در اسپانيا

فروش املاك و مستغلات

توسعه دهندگان ساخت و ساز در اسپانيا مسئول هرگونه اتفاقاتي هستند كه در هنگان ساخت زمين  ممكن است براي ساختمان اتفاق بيافتد. اين شركت ها تا دو سال مسئوليت قانوني زمين را بر عهده دارند و براي بيش از ده سال مسئوليت خود سازه ساختمان را بر عهده خواهند داشت.

قانون مدني اسپانيا حاوي مجموعه اي از قوانين است  كه از خريدار عليه فروشنده محافطت مي كند. به طور معمول خريداران مي توانند عليه فروشندگان در خصوص هرگونه پنهان كاري و نقص در معامله شكايت كنند.

با اين حال فروشندگان تعهدي بنسبت به خريدار نخواهند داشت در صورتيكه پس از معامله دولت اموال را از خود سلب مسئوليت كرده باشد. اطلاعات موجود در باره ملك نشان مي دهد كه مالكيت ملك در دست چه كسي است و اينكه ايا در حال حاضر ملك در اشغال كسي هست يا خير. اما خريداران نخواهند دانست كه ايا  تغيير برنامه اي براي سلب مالكيت در اينده در خصوص اين ملك وجود دارد يا خير.

به طور كلي قوانين زيست محيطي و مسئوليت هاي بالقوه ملك براي خريدار در هنگام خريد املاك توضيح داده مي شود. از اول ژوئن 2013 هر فروشنده اي موظف است به خريدار گواهي عملكرد انرژي بدهد. گواهي عملكرد انرژي يك سند تنظيم شده توسط يك فرد متخصص است كه اين گواهي عملكرد انرژي ساختمان را در خصوص مصرف انرژي در ظرايط عادي را نشان مي دهد. در اين گواهي ارزيابي هايي از مصرف انرژي آب ، گرمايش، روشنايي، تبريد، تهويه و … مي باشد. اين گواهي از A تا G به مصرف ساختمان درجه مي دهد.

خريدار بايد تمامي بررسي هاي لازم را براي اطمينان از انطباق شرايط ملك با مقررات زيست محيطي انجام بددهد. همچنين يك خريدار موظف است تمامي بررس هاي لازم را انجام دهدد كه ببيند ايا ساختمان مورد نظر او بريا انجام هرگونه فعاليت احتمالي متناسب مي باشد يا خير.

املاك مي توانند داراي تعهدات و مسئوليت هاي مختلفي باشند . در اين حالت اگر زمين يا ملك بدهيدهايي داشته باشد فروشنده و يا مالك مي تواند تعهد نمايد كه اين بدهي ها را پرداخت نمايد. اما در صورتيكه فروشنده و مالك قبلب نتواند بدهي خود را بدهد طلبكار مي تواند براي خود زمين مطالبه خود را ارائه نمايد و اين موضوع ربطي به صاحب ملك در زمان دادخواست نخواهد داشت.

فروشنده و خريدار مي توانند توافق نمايند كه اين بدهي را خود فروشنده تقبل نمايد ولي بايد در نظر داشته باشند كه شخص ثالثي كه بايد در هنگام اقامه دادخواست حضور داشته باشد در اين قرار داد وجود ندارد.  در اين حالت تنها فردي كه خريدار پس از مواجهه با اين دعوي با ان روبه رو خواهد بود خود  فروشنده مي باشد.

در موارد ديگر املاك تنها مي توانند تعهدات و بدهي هاي مربوط به هزينه هاي ثبت و انتقال ملك را شامل شوند.

 

براي  مطالعه ادامه مطلب به صفحه اقامت اسپانيا در سايت گردشگري سياحتگران ساحل آفتاب مراجعه فرماييد و همچنين براي اطلاعات بيشتر با كارشناسان و متخصصين ساحل آفتاب تماس بگيريد .

estate.sahelaftab.com
02188656892

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۲۶:۰۱ توسط:estatesahelaftab موضوع:

شرايط قانوني سرمايه گذاري در اسپانيا فروش: املاك و مستغلات

شرايط قانوني سرمايه گذاري در اسپانيا

فروش املاك و مستغلات

ضمانت هايي كه بر عهده فروشنده مي باشد

اسناد اصلي ثبت شده در سازمان ثبت اسناد و املاك اسپانيا در مورد زمين موارد مربوط  به خريدار را كه بايد اطلاع داشته باشد را منعكس كرده است . به عنوان مثال :

 • اينكه ايا زمين در رهن جايي مي باشد و يا توقيف جايي هست يا خير
 • ماليات پرداخته شده زمين در چهار سال گذشته به چه صورت بوده است ( دولت نمي تواند براي دوره هاي قبل از چهار سال تقاضاي ماليات داشته باشد)
 • گزارشاتي مربوط به برنامه ريزي شهري كه ايا هزينه هايي براي توسعه و يا بهره وري ديگري از زمين داده شده و يا اينكه برنامه ديگري براي ملك وجود دارد يا خير

اين امكان وجود دارد كه بنگاه هاي املاك تعهدي را از فروشنده دريافت نمايند كه استفاده از ملك براي هر نوع درخواستي مجاز باشد ويا اينكه برنامه خاصي براي زمين وجود نداشته باشد. گاهي اوقات طرفين توافق مي كنند كه هر گونه از شرايط خاص را فروشنده پاسخگو باشد. البته اين موضوع به هيچ عنوان الزامي نيست و فروشنده مي تواند اين موضوع را قبول نكند.

 

براي  مطالعه ادامه مطلب به صفحه اقامت اسپانيا در سايت گردشگري سياحتگران ساحل آفتاب مراجعه فرماييد و همچنين براي اطلاعات بيشتر با كارشناسان و متخصصين ساحل آفتاب تماس بگيريد .

estate.sahelaftab.com
02188656892

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۲:۲۱:۳۲ توسط:estatesahelaftab موضوع:

سرمايه گذاري در اسپانيا فروش املاك و مستغلات

شرايط قانوني سرمايه گذاري در اسپانيا

فروش املاك و مستغلات

علت انجام معامله مستغلات با تمام جزئيات  و نهايت دقت

چرا نقل و انتقال زمين و ثبت اسناد زمين با اين دقت و جزئيات انجام مي شود  و تمايم  مسائل كليدي در ان ديده مي شود؟ كدام اسناد بطور معمول مورد بازنگري قرار مي گيرند؟ كدام موارد تخصصي را معمولا مشاورين در قرار داد ها لحاظ مي كنند  و چه گزارشاتي معمولا در هنگام انتقال املاك در تهيه مي شود؟

براي خريدار هيچ اجباري وجود ندارد كه تمامي جزئيات و نكات ضروري را در قرار داد بياورد. نقل و انتقال قانوني املاك و مستغلات تنها نيازمند يك بررسي ساده از ملك و موارد قانوني مربوط به زمين مي باشد. جزئيات و نكات كليدي كه معمولا در قرارداد ديده مي شوند عبارتند از:

 • هرگونه محدوديت، تعهدات و حقوق شهروندي كه ممكن است با ملك و مستغلات در ارتباط باشد.
 • حقوق بيشتري كه براي املاك وجود دارد
 • انطباق با هرگونه مقرراتي كه مربوط به استفاده خاصي از اموال بشود. مثلا مي تواند انطباق زمين با شرايط و قوانين زيست محيطي باشد.

 

براي  مطالعه ادامه مطلب به صفحه اقامت اسپانيا در سايت گردشگري سياحتگران ساحل آفتاب مراجعه فرماييد و همچنين براي اطلاعات بيشتر با كارشناسان و متخصصين ساحل آفتاب تماس بگيريد .

estate.sahelaftab.com
02188656892

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۷:۱۶:۱۵ توسط:estatesahelaftab موضوع:

شرايط قانوني سرمايه گذاري در اسپانيا :فروش املاك و مستغلات

شرايط قانوني سرمايه گذاري در اسپانيا

فروش املاك و مستغلات

توافقات اوليه

چه نوع توافقات اوليه اي براي فروش زمين و املاك در اسپانيا وجود دارد؟ ايا اين توافقات وجهه قانوني دارند؟

توافقات به عنوان پرداخت وديعه و پيش پرداخت معمولا در اسپانيا وجود دارد و به عنوان توافقات اوليه شناخته مي شوند. اين ميزان سپرده و يا بيعانه در هنگام عقد قرار داد رسمي و نقل و انتقال ملك از مبلغ اصلي كسر مي شود. توافقات اوليه و پرداخت بيعانه قانونا مجاز است . تبعات قانوني و پيگيري ها قانوني در صورتيكه توافق به سرانجام نرسد مي تواند اتفاق بيافتد. براي اين منظور موراد زير را در نظر مي گيرند:

 • خريدار اگر در توافق خريد نقض ايجاد كند و اين موضوع شرط شده باشد احتمال دارد سپرده خود را از دست بدهد.
 • فروشنده در صورت نقض توافقنامه اوليه بايد دو برابر مبلغ را به خريدار بازگرداند.

احزاب مختلف نيز مي توانند براي فروش املاك توافقنامه هاي اوليه را داشته باشند مشروط به اينكه اين املاك در روزنامه هاي كثر الانتشار چاپ شده باشند. استفاده از توافقنامه هاي اوليه توسط احزاب هم قانوني است ولي نبايد هيچ حزب سومي در كار باشد و در ثبت نام زمين نام ان اورده شده باشد.

قرارداد فروش

خلاصه رئوس مربوط به املاك و مستغلات بايد در قرار داد هاي انتقال ملك در هر بنگاه معاملاتي و يا شركت هاي انتقال دهنده ملك ديده شود.

مفاد اصلي قرار داد خريد و فروش ملك عبارتند از :

 • نام و مشخصات اصلي خريدار و فروشنده ملك
 • شرح كاملي از ملك و ويژگي ها و دارايي هاي ملك
 • قيمت دولتي
 • ثبت هرگونه پول پرداختي و شرايط پرداخت و توافقات و تعهدات طرفين براي معامله زمين.

 

براي  مطالعه ادامه مطلب به صفحه اقامت اسپانيا در سايت گردشگري سياحتگران ساحل آفتاب مراجعه فرماييد و همچنين براي اطلاعات بيشتر با كارشناسان و متخصصين ساحل آفتاب تماس بگيريد .

estate.sahelaftab.com
02188656892

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۷:۰۸:۳۵ توسط:estatesahelaftab موضوع:

شرايط قانوني سرمايه گذاري: در اسپانيا

شرايط قانوني سرمايه گذاري در اسپانيا

چگونه مي توان از نوع مالكيت هاي احتمالي ديگر بر زمين و ساير حقوق مربوط به زمين اطلاع پيدا كرد ؟

انواع دسته هاي مالكيت در املاك اسپانيا عبارتند از :

 • مالكيت كامل بر يك ملك مانند مالكيت يك فرد بر يك ملك
 • مالكيت جزئي ملك مانند حق استفاده از ملك . در اين حالت مالك ملك همچنان به عنوان مالك اصلي شناخته مي شود اما استفاده از اين ملك و مزيت هاي استفاده از ان به اشخاص يا شخص ثالث مي رسد.

قانون اسپانيا بين دسته هاي مالكيت  و حقوق مربوط به ضمانت ملك مانند تعهدات و وام ها و تسهيلات و … تمايز ايجاد مي كند. تعدا نامحدودي از حقوق براي مالكيت يك ملك مي تواند اتفاق بيافتد كه عبارتند از:

 • استفاده از ملك
 • زندگي در ملك
 • استفاده از زمين براي كشت و كار براي مدت مشخص
 • رهن
 • اجاره
 • استفاده دولتي
 • رعيتي

تمامي حقوق مربوط به زمين و مستغلات در هنگان ثبت سند زمين ثبت نمي شود. به عنوان مثال حقوق مربوط به خدماتي كه به موجب قانون به مالك براي زمين پرداخت خواهد شد مانند حق ابه زمين.

 

براي  مطالعه ادامه مطلب به صفحه اقامت اسپانيا در سايت گردشگري سياحتگران ساحل آفتاب مراجعه فرماييد و همچنين براي اطلاعات بيشتر با كارشناسان و متخصصين ساحل آفتاب تماس بگيريد .

estate.sahelaftab.com
02188656892

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۸:۰۰:۵۰ توسط:estatesahelaftab موضوع:

شرايط قانوني سرمايه گذاري در اسپانيا : فرآيند ثبت املاك و مستغلات در اسپانيا

شرايط قانوني سرمايه گذاري در اسپانيا

فرآيند ثبت املاك و مستغلات در اسپانيا

براي ثبت نام ، تغيير مالكيت و يا خاتمه هر گونه نقل و انتقال و درگيري براي زمين ها دفتر اسناد رسمي طبق قوانين اسپانيا مسئول مي باشد. پس از اينكه مقدمات كار فراهم شد مقامات مالياتي در خصوص پرداخت تمامي هزينه هاي مالياتي ضمني موضوع انتقال و ثبت نام زمين را بررسي مي كنند.

موضوع انتقال زمين بايد در يك نشريه عمومي چاپ شود و در سند مالكيت ملك هم درج شود. پس از تعيين تكليف مالكيت ملك اين ملك مي تواند تقسيم و به نام چند نفر هم بصورت جداگانه انتقال داده شود. تقسيم زمين نيز بايد در مراجع عمومي ثبت نام و در روزنامه هاي عمومي چاپ شود.

اطلاعات اصلي و اسنادي كه بايد در نشريه چاپ شوند چه چيز هايي هستند و ايا مي توان از انتشار برخي از اطلاعات سري و محرمانه در اين روزنامه ها جلوگيري كرد؟

در هنگام ثبت زمين موارد زير اتفاق مي افتد:

 • ثبت قرارداد ها و يا قطعنامه هاي قانوني و اداري كه بر اموال و ديگر حقوق املاك و مستغلات تاثير مي گذارد
 • ثبت تصميمات حقوقي كه ممكن است مالكيت يك فرد بر زمين را تحت الشعاع قرار دهد
 • انواع تغييرات زمين و ملك مانند تغييرات كاربري زمين، متعلقات زمين و ديگر حقوقي كه به مالك مربوط مي شود.

ثبت زمين شامل موارد زير براي هر عنوان ملك مي باشد:

 • جزئيات مالك زمين
 • مساحت كل زمين
 • توصيف ملك و ويژگي مربوط به ان
 • نوع خاك

دسترسي به اطلاعات موجود درباره زمين توسط فرد متقاضي مي توان از اداره ثبت درخواست داده شود. شخص درخواست كننده اطلاعات زمين بايد مالكيت حقوقي و يا حقيقي خود را نسبت به ملك با ارائه اسنادي نشان دهد.

دولت  درباره عنوان اعلام شده بريا زمين هيچ ضمانتي نمي كند. اما در قانون اسپانيا ثبت نام كنندگان عناوين زمين درباره  اطلاعاتي كه ارائه نموده اند مسئول مي باشند و خود ثبت نام كنندگان زمين در هنگام نقل و انتقال زمين مي توانند عنوان زمين را تضمين نمايند كه البته وجود چنين اختلافاتي در ثبت نام زيمن ها بسيار نادر است.

براي  مطالعه ادامه مطلب به صفحه اقامت اسپانيا در سايت گردشگري سياحتگران ساحل آفتاب مراجعه فرماييد و همچنين براي اطلاعات بيشتر با كارشناسان و متخصصين ساحل آفتاب تماس بگيريد .

estate.sahelaftab.com
02188656892

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۵۰:۲۶ توسط:estatesahelaftab موضوع: